Địa điểm

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0838433388

Follow us :

0101917917 – CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

0101917917 – CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAMCÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
Tên quốc tế CPA VIETNAM AUDITING COMPANY LIMITED
Tên viết Vô hiệu hóa CPA VIETNAM
Mã số thuế 0101917917
Địa chỉ Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành thị Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện NGUYỄN PHÚ HÀPHAN HUY THẮNG
Ngày hoạt động 2006-04-19
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hà Nội
Loại hình DN Doanh nghiệp bổn phận hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0101917917 lần cuối vào 2021-11-27 02:38:39. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6820 Trả lời, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Định giá bất động sản (Đối sở hữu những lĩnh vực nghề buôn bán mang điều kiện, Công ty chỉ buôn bán khi mang đủ điều kiện theo quy định của luật pháp) “CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0102025607 DO PHÒNG ĐKKD – SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI CẤP NGÀY 03/04/2006” (TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM )
6920 Hoạt động can hệ đến kế toán, kiểm toán và trả lời về thuế
Chi tiết: – Nhà cung cấp soát xét báo cáo vốn đầu tư. – Những nhà cung cấp can hệ khác về vốn đầu tư, kế toán, thuế theo quy định của luật pháp; – Nhà cung cấp bồi dưỡng, update tri thức vốn đầu tư, kế toán, kiểm toán; – Nhà cung cấp định giá của cải; – Nhà cung cấp kế toán; – Trả lời điều hành; – Trả lời áp dụng kỹ thuật thông báo; – Trả lời nguồn nhân công; – Trả lời thuế; – Trả lời vốn đầu tư; – Kiểm toán thông báo vốn đầu tư trên hạ tầng những giấy tờ thoả thuận trước; – Kiểm toán thông báo vốn đầu tư; – Kiểm toán Con số quyết toán công trình; – Kiểm toán Con số quyết toán nguồn vốn hoàn tất (kể cả kiểm toán Con số vốn đầu tư hàng năm); – Kiểm toán nội bộ; – Kiểm toán tuân thủ; – Kiểm toán hoạt động; – Kiểm toán Con số vốn đầu tư vì mục đích thuế và nhà cung cấp quyết toán thuế; – Kiểm toán Con số vốn đầu tư; – Nhà cung cấp làm giấy tờ về thuế;
7490 Hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và kỹ thuật khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giám định giá