0107619360-006 – NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN WOORI VIỆT NAM-CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

doitac

0107619360-006 – NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN WOORI VIỆT NAM-CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNGNGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN WOORI VIỆT NAM-CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Tên quốc tế WOORI BANK VIETNAM LIMITED-BINH DUONG BRANCH
Tên viết loại bỏ WOORI BANK VIETNAM-BINH DUONG BRANCH
Mã số thuế 0107619360-006
Địa chỉ Tầng 10, Tòa nhà Becamex, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành thị Thủ Dầu 1, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Người đại diện SOHN CHEOL SU
Điện thoại 04 7300 6802
Ngày hoạt động 2018-08-29
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hà Nội
Loại hình DN Doanh nghiệp phận sự hữu hạn ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0107619360-006 lần cuối vào 2021-09-20 10:12:47. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: – Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi sở hữu kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác; – Cấp nguồn vốn vay dưới những hình thức: Cho vay; Chiết khấu, tài chiếu khấu dụng cụ chuyên nhượng và giấy má sở hữu giá khác; Bảo lãnh ngân hàng; Tung ra thẻ nguồn vốn vay; Bao trả tiền trong nước; – Mở account trả tiền cho các bạn; – Cung cấp nhà cung cấp trả tiền: Cung cấp công cụ trả tiền; Thực hành nhà cung cấp trả tiền séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư nguồn vốn vay, thẻ ngân hàng, nhà cung cấp thu hộ và chi hộ; – Mở account: Mở account tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước; Mở account trả tiền tại đơn vị nguồn vốn vay khác; – Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền đất nước; – Nhà cung cấp điều hành tiền mặt, giải đáp ngân hàng, nguồn vốn; những nhà cung cấp điều hành bảo quản của cải cho thuê tủ, két an toàn; – Trả lời nguồn vốn công ty, giải đáp mua, sang tên thống nhất sáp nhập công ty và giải đáp đầu tư; – Tham dự đấu thầu tín phiếu Ngân khố, mua, sang tên dụng cụ chuyển nhượng trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân khố, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những giấy má sở hữu giá khác trên thị phần tiền tệ; – Mua, sang tên trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Công ty; – Nhà cung cấp môi giới tiền tệ; – Tung ra chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của Luật Những Đơn vị nguồn vốn vay, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Vay, cho vay, gửi, nhận vốn của đơn vị nguồn vốn vay, đơn vị nguồn vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong ngành can dự đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. – Buôn bán, sản xuất nhà cung cấp ngoại hối trên thị phần trong nước và thị phần quốc tế trong khuôn khổ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. – Mua sang tên nợ.

Share This Article
Leave a comment