0300604002 – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG

doitac

0300604002 – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNGCÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG
Tên quốc tế PHU MY HUNG DEVELOPMENT CORPORATION
Tên viết Vô hiệu hóa PHU MY HUNG CORP.
Mã số thuế 0300604002
Địa chỉ Lầu 10, Tòa nhà Lawrence S.Ting, số 801 trục đường Nguyễn Văn Linh, khu A-Tỉnh thành mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, Thị thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện TSENG FAN CHIH
Bên cạnh đó TSENG FAN CHIH còn đại diện những công ty:

Điều hành bởi Cục Thuế Thị thành Hồ Chí Minh
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0300604002 lần cuối vào 2021-10-09 20:02:31. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
3811 Thu nhặt rác thải không độc hại
Chi tiết: Nhà cung cấp bảo kê, nhà cung cấp nhân thể ích công cộng
4101 Vun đắp nhà để ở
Chi tiết: Vun đắp những dự án dân dụng và công nghiệp
4102 Vun đắp nhà không để ở
Chi tiết: Vun đắp những dự án dân dụng và công nghiệp
4211 Vun đắp dự án trục đường sắt
Chi tiết: Vun đắp những dự án dân dụng và công nghiệp
4212 Vun đắp dự án trục đường bộ
Chi tiết: Vun đắp những dự án dân dụng và công nghiệp
4221 Vun đắp dự án điện
Chi tiết: Vun đắp những dự án dân dụng và công nghiệp
4299 Vun đắp dự án khoa học dân dụng khác
Chi tiết: Vun đắp những dự án dân dụng và công nghiệp
4311 Phá dỡ
Chi tiết: công tác lắp dựng và lắp đặt (Đối có hoạt động lắp đặt: Công ty không được thực hành hoạt động gia công cơ khí, tái chế phế truất thải, xi mạ điện tại hội sở; Công ty không được cung ứng những đồ vật để thực hành nhà cung cấp lắp đặt sở hữu tính buôn bán thương nghiệp đơn giản. Đối có nhà cung cấp can hệ đến chuông cứu hỏa trong vun đắp, Công ty không được cung ứng nhà cung cấp lắp đặt bình phu, nhà cung cấp lắp đặt hệ thống chịu lửa)
4312 Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: công tác lắp dựng và lắp đặt (Đối có hoạt động lắp đặt: Công ty không được thực hành hoạt động gia công cơ khí, tái chế phế truất thải, xi mạ điện tại hội sở; Công ty không được cung ứng những đồ vật để thực hành nhà cung cấp lắp đặt sở hữu tính buôn bán thương nghiệp đơn giản. Đối có nhà cung cấp can hệ đến chuông cứu hỏa trong vun đắp, Công ty không được cung ứng nhà cung cấp lắp đặt bình phu, nhà cung cấp lắp đặt hệ thống chịu lửa)
4321 Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: công tác lắp dựng và lắp đặt (Đối có hoạt động lắp đặt: Công ty không được thực hành hoạt động gia công cơ khí, tái chế phế truất thải, xi mạ điện tại hội sở; Công ty không được cung ứng những đồ vật để thực hành nhà cung cấp lắp đặt sở hữu tính buôn bán thương nghiệp đơn giản. Đối có nhà cung cấp can hệ đến chuông cứu hỏa trong vun đắp, Công ty không được cung ứng nhà cung cấp lắp đặt bình phu, nhà cung cấp lắp đặt hệ thống chịu lửa)
4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
Chi tiết: công tác lắp dựng và lắp đặt (Đối có hoạt động lắp đặt: Công ty không được thực hành hoạt động gia công cơ khí, tái chế phế truất thải, xi mạ điện tại hội sở; Công ty không được cung ứng những đồ vật để thực hành nhà cung cấp lắp đặt sở hữu tính buôn bán thương nghiệp đơn giản. Đối có nhà cung cấp can hệ đến chuông cứu hỏa trong vun đắp, Công ty không được cung ứng nhà cung cấp lắp đặt bình phu, nhà cung cấp lắp đặt hệ thống chịu lửa) (trừ lắp đặt những đồ vật điện lạnh (đồ vật cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong ngành chế biến thủy hải sản)
4329 Lắp đặt hệ thống vun đắp khác
Chi tiết: công tác lắp dựng và lắp đặt (Đối có hoạt động lắp đặt: Công ty không được thực hành hoạt động gia công cơ khí, tái chế phế truất thải, xi mạ điện tại hội sở; Công ty không được cung ứng những đồ vật để thực hành nhà cung cấp lắp đặt sở hữu tính buôn bán thương nghiệp đơn giản. Đối có nhà cung cấp can hệ đến chuông cứu hỏa trong vun đắp, Công ty không được cung ứng nhà cung cấp lắp đặt bình phu, nhà cung cấp lắp đặt hệ thống chịu lửa)
4330 Hoàn thiện dự án vun đắp
4390 Hoạt động vun đắp chuyên dụng khác
Chi tiết: công tác lắp dựng và lắp đặt (Đối có hoạt động lắp đặt: Công ty không được thực hành hoạt động gia công cơ khí, tái chế phế truất thải, xi mạ điện tại hội sở; Công ty không được cung ứng những đồ vật để thực hành nhà cung cấp lắp đặt sở hữu tính buôn bán thương nghiệp đơn giản. Đối có nhà cung cấp can hệ đến chuông cứu hỏa trong vun đắp, Công ty không được cung ứng nhà cung cấp lắp đặt bình phu, nhà cung cấp lắp đặt hệ thống chịu lửa)
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Buôn bán kho bãi
5229 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ khác can hệ đến chuyên chở
Chi tiết: Hoạt động giúp đỡ trực tiếp chuyên chở trục đường bộ
5590 Cơ sở vật chất tạm cư khác
Chi tiết: Nhà cung cấp bảo kê, nhà cung cấp nhân thể ích công cộng
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ có, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: – Buôn bán bất động sản – Cho thuê hạ tầng cơ sở – Thu phí trục đường bộ
6820 Trả lời, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
(Công ty chỉ thực hành hoạt động sàn phân phối bất động sản đối có những sản phẩm do công ty tự tạo dựng hoặc liên doanh kết liên)
7110 Hoạt động kiến trúc và trả lời khoa học với can hệ
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc và trả lời khoa học với can hệ, ngoại hình cảnh quan, trang hoàng nội thất
7410 Hoạt động ngoại hình chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc và trả lời khoa học với can hệ, ngoại hình cảnh quan, trang hoàng nội thất
8110 Nhà cung cấp giúp đỡ tổng hợp
Chi tiết: Nhà cung cấp bảo kê, nhà cung cấp nhân thể ích công cộng
8129 Vệ sinh nhà cửa và những dự án khác
Chi tiết: Nhà cung cấp bảo kê, nhà cung cấp nhân thể ích công cộng
8130 Nhà cung cấp trông nom và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Nhà cung cấp bảo kê, nhà cung cấp nhân thể ích công cộng
8511 Giáo dục vườn trẻ
Chi tiết: Nhà cung cấp giáo dục và huấn luyện (được tuyển sinh học trò nước ngoài và giảng dạy theo những chương trình quốc tế)
8512 Giáo dục mẫu giáo
Chi tiết: Nhà cung cấp giáo dục và huấn luyện (được tuyển sinh học trò nước ngoài và giảng dạy theo những chương trình quốc tế)
8521 Giáo dục tiểu học
Chi tiết: Nhà cung cấp giáo dục và huấn luyện (được tuyển sinh học trò nước ngoài và giảng dạy theo những chương trình quốc tế)
8522 Giáo dục trung học hạ tầng
Chi tiết: Nhà cung cấp giáo dục và huấn luyện (được tuyển sinh học trò nước ngoài và giảng dạy theo những chương trình quốc tế)
8523 Giáo dục trung học phổ quát
Chi tiết: Nhà cung cấp giáo dục và huấn luyện (được tuyển sinh học trò nước ngoài và giảng dạy theo những chương trình quốc tế)
9311 Hoạt động của những hạ tầng thể thao

Share This Article
Leave a comment