Địa điểm

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0838433388

Follow us :

0300608568 – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM)

0300608568 – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM)CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM)
Tên quốc tế SIAM CITY CEMENT (VIETNAM) LIMITED
Tên viết loại bỏ SCC-VN
Mã số thuế 0300608568
Địa chỉ Số 11 Trục đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện PHILIPPE BERNARD RICHART
Không những thế PHILIPPE BERNARD RICHART còn đại diện những công ty:

Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hồ Chí Minh
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0300608568 lần cuối vào 2021-10-09 20:01:03. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
2394 Phân phối xi măng, vôi và thạch cao
Chi tiết: – Phân phối xi măng (không hoạt động tại hội sở). – Nhà sản xuất gia công sản phẩm xi măng. – Vun đắp 1 trạm nghiền xi măng và 1 cầu cảng chuyên dùng chuyên dụng cho cho trạm nghiền xi măng đặt tại Khu Công nghiệp Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Vị trí và quy mô vun đắp cầu cảng chuyên dùng theo quy định tại văn bản số 671/CHHVN-KHĐT ngày 20 tháng 5 năm 2004 của Cục Hàng hải Việt Nam.
2395 Phân phối bê tông và những sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết: phân phối bê tông trộn sẵn (không hoạt động tại hội sở).
2396 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
chi tiết: phân phối đá vun đắp (không hoạt động tại hội sở).
3811 Lượm lặt rác thải không độc hại
(CPC: 9402)
3812 Lượm lặt rác thải độc hại
(CPC: 9402)
3821 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(CPC: 9402) (không thực hành tại hội sở).
3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(CPC: 9402) (không thực hành tại hội sở).
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý hoả hồng (CPC: 621).
4663 Bán sỉ nguyên liệu, đồ vật lắp đặt khác trong vun đắp
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng và quyền cung ứng bán sỉ (không ra đời cơ sở vật chất bán sỉ) những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng hoặc không được cung ứng theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)
4752 Sang tên lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và đồ vật lắp đặt khác trong vun đắp trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng và quyền cung ứng sang tên lẻ (không ra đời cơ sở vật chất sang tên lẻ) những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng hoặc không được cung ứng theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632)
6312 Cổng thông báo
Chi tiết: nhà cung cấp thương nghiệp điện tử (thực hành theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP) (Công ty phải tuân thủ những quy định tại Luật Tin báo, Luật Khoa học thông báo; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về điều hành, cung ứng, sử dụng nhà cung cấp mạng và thông báo trên Internet; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông báo và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động điều hành, cung ứng, sử dụng thông báo trên trang thông báo điện tử và Internet xã hội. Công ty phải tuân thủ và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Thương nghiệp, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 và Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tên hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tên hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam và những văn bản luật pháp khác sở hữu can hệ)
7020 Hoạt động giải đáp điều hành
Chi tiết: Nhà sản xuất giải đáp điều hành công ty (CPC 865) (Công ty không được cung ứng nhà cung cấp trọng tài hòa giải đối có mâu thuẫn thương nghiệp giữa những thương lái, nhà cung cấp pháp lý, nhà cung cấp thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung ứng nhà cung cấp giải đáp về điều hành danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung ứng nhà cung cấp can hệ hoạt động trong ngành nghề PR; không được thực hành nhà cung cấp giải đáp việc làm, học nghề, điều khoản sở hữu can hệ đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7110 Hoạt động kiến trúc và giải đáp khoa học sở hữu can hệ
chi tiết: nhà cung cấp giúp đỡ, giải đáp khoa học cho lĩnh vực sản phẩm xi măng clinker
7320 Nghiên cứu thị phần và khảo sát dư luận
Chi tiết: Nhà sản xuất nghiên cứu thị phần (CPC 8640) (Công ty không được thực hành nhà cung cấp khảo sát quan niệm công chúng quy định tại CPC 86402).
8230 Đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp
Chi tiết: Đơn vị và/hoặc điều hành những sự kiện như hoạt động buôn bán hoặc triển lãm, hội nghị (loại trừ nhà cung cấp PR, đơn vị, điều hành những sự kiện văn hóa, nghệ thuật và tiêu khiển) (Nhà đầu tư/Đơn vị kinh tế thức hiện công trình đầu tư chỉ được thực hành nhà cung cấp trên sau khi được cấp Giấy phép buôn bán theo đúng quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tên hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tên hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế sở hữu tài chính nước ngoài tại Việt Nam).