Địa điểm

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0838433388

Follow us :

0306632158 – CÔNG TY TNHH TMF VIỆT NAM

0306632158 – CÔNG TY TNHH TMF VIỆT NAMCÔNG TY TNHH TMF VIỆT NAM
Tên quốc tế TMF VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết loại bỏ TMF VIETNAM.
Mã số thuế 0306632158
Địa chỉ Phòng 1, Tầng 8 Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Tuyến phố Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện VÕ NGỌC THÚY AN
Không những thế VÕ NGỌC THÚY AN còn đại diện những công ty:

Điện thoại (84)8 3910 2262
Ngày hoạt động 2008-12-31
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0306632158 lần cuối vào 2021-10-07 01:58:30. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Nhà sản xuất trả lời apps và trả lời hệ thống; Nhà sản xuất phân tách hệ thống; Nhà sản xuất bề ngoài hệ thống; Nhà sản xuất lập trình
6202 Trả lời máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Nhà sản xuất trả lời apps và trả lời hệ thống; Nhà sản xuất phân tách hệ thống; Nhà sản xuất bề ngoài hệ thống; Nhà sản xuất lập trình
6920 Hoạt động can hệ đến kế toán, kiểm toán và trả lời về thuế
Chi tiết: Nhà sản xuất kế toán trong đó với nhà cung cấp tính và trả tiền hương hộ người dùng (Công ty nhà cung cấp kế toán chỉ được quyền cung ứng nhà cung cấp kế toán sau khi đã đăng ký ngành nghề nghề kế toán và với công nhận của Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán theo qui định tại Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27 tháng 8 năm 2007 về Chỉ dẫn việc đăng ký và điều hành hành nghề kế toán hàng năm sở hữu Bộ vốn đầu tư. Công ty nhà cung cấp kế toán phải đăng ký danh sách người hành nghề kế toán hàng năm sở hữu Bộ vốn đầu tư hoặc Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được Bộ Tài Chính giao cho) (Công ty và Ngân hàng can hệ đến hoạt động nhà cung cấp tính và trả tiền lương hộ người dùng phải tuân thủ những quy định tại Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế mở và sử dụng account tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Đơn vị nguồn hỗ trợ, theo chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 17440/BTC-TCDN ngày 21 tháng 12 năm 2010, những quy định khác của luật pháp với can hệ và Bản cam đoan ngày 30 tháng 03 năm 2012 của công ty)
7020 Hoạt động trả lời điều hành
Chi tiết: Nhà sản xuất trả lời điều hành buôn bán trong công ty, bao gồm: Nhà sản xuất trả lời điều hành chung; Nhà sản xuất trả lời điều hành vốn đầu tư; Nhà sản xuất trả lời điều hành tiếp thị; Nhà sản xuất trả lời điều hành nguồn công nhân (Công ty không được cung ứng nhà cung cấp trọng tài hoà giải đối sở hữu mâu thuẫn thương nghiệp giữa những thương lái, nhà cung cấp pháp lý, nhà cung cấp thuế, kiểm toán và kế toán; không cung ứng nhà cung cấp trả lời về điều hành danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung ứng hoạt động can hệ ngành nghề quảng bá; không được thực hành nhà cung cấp trả lời việc làm, học nghề, điều khoản với can hệ đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang)