0311285460 – CÔNG TY CỔ PHẦN ADECCO VIỆT NAM

doitac

0311285460 – CÔNG TY CỔ PHẦN ADECCO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN ADECCO VIỆT NAM
Tên quốc tế ADECCO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
Tên viết loại bỏ ADECCO VIETNAM
Mã số thuế 0311285460
Địa chỉ Tầng 14, Toà nhà E.town Central, Số 11 Đoàn Văn Bơ – phường 13 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Andree Mangels
Điện thoại (84) 28 3915 3430
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hồ Chí Minh
Update mã số thuế 0311285460 lần cuối vào 2021-11-01 15:30:00. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6820 Trả lời, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Nhà sản xuất điều hành bất động sản.
7020 Hoạt động giải đáp điều hành
Chi tiết: – Trả lời điều hành chung; – Trả lời điều hành vốn đầu tư (không tính giải đáp thuế); – Trả lời điều hành tiếp thị; – Trả lời điều hành nguồn nhân công, – Trả lời điều hành cung cấp; – Trả lời quan hệ cộng đồng; – Trả lời điều hành khác. (Công ty không được phân phối: nhà cung cấp trọng tài hòa giải đối mang mâu thuẫn thương nghiệp giữa những nhà buôn; nhà cung cấp pháp lý, nhà cung cấp thuế, kế toán và kiểm toán; nhà cung cấp giải đáp về điều hành danh mục đầu tư ngắn hạn thường được những đơn vị trung gian vốn đầu tư phân phối; nghiên cứu thị phần và dò xét quan niệm công chúng; hoạt động can hệ thuộc ngành nghề truyền bá; thực hành nhà cung cấp giải đáp giáo dục, việc làm, học nghề, điều khoản với can hệ đến quan hệ lao động – việc làm; hoạt động vận động hành lang)
7810 Hoạt động của những trọng tâm, đại lý giải đáp, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
Chi tiết: – Trả lời cho công nhân và user lao động, bao gồm: Trả lời nghề cho công nhân về lựa chọn nghề, trình độ huấn luyện, nơi học thích hợp mang khả năng và hoài vọng; Trả lời việc khiến cho công nhân lựa chọn công việc thích hợp mang khả năng và hoài vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước; Trả lời cho user lao động tuyển dụng, điều hành lao động; quản trị và vững mạnh nguồn nhân công, sử dụng lao động và vững mạnh việc làm. – Giới thiệu việc khiến cho công nhân, phân phối và tuyển lao động theo buộc phải của user lao động, bao gồm: Giới thiệu công nhân cần tìm việc khiến cho user lao động cần tuyển lao động; – Thu thập, phân tách, dự đoán và phân phối thông báo thị phần lao động. – Đơn vị huấn luyện, tập huấn nâng cao năng lực kiếm tìm việc làm và huấn luyện kỹ năng, dạy nghề theo quy định của luật pháp. – Thực hành những chương trình, công trình về việc làm. (Công ty chỉ được thực hành nhà cung cấp việc khiến cho người mua sau khi được cơ quan nhà nước với thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động nhà cung cấp việc làm).
7820 Cung cấp lao động tạm thời thời
Chi tiết: Nhà sản xuất cho thuê lại lao động, bao gồm những công việc: – Thông dịch/ Biên dịch/ Tốc ký – Thư ký/Trợ lý hành chính – Lễ tân – Chỉ dẫn du hý – Giúp đỡ sang tên hàng – Giúp đỡ công trình – Lập trình hệ thống máy cung cấp – Phân phối, lắp đặt đồ vật truyền hình, viễn thông – Vận hành/rà soát/sửa sang máy móc vun đắp, hệ thống điện cung cấp – Quét dọn vệ sinh tòa nhà, nhà máy – Biên soạn tài liệu – Vệ sĩ/Bảo kê – Tiếp thị/Trông nom người mua qua điện thoại – Xử lý những vấn đề vốn đầu tư, thuế – Tu sửa/Rà soát vận hành ô tô – Scan, vẽ khoa học công nghiệp/Trang hoàng nội thất – Tài xế (Công ty chỉ được thực hành nhà cung cấp cho thuê lại lao động cho người mua sau khi được cơ quan nhà nước với thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động).
7830 Cung cấp và điều hành nguồn lao động
Chi tiết: Cung cấp lao động theo buộc phải của user lao động trong nước. (Công ty chỉ được thực hành nhà cung cấp việc khiến cho người mua sau khi được cơ quan nhà nước với thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động nhà cung cấp việc làm).
8121 Vệ sinh chung nhà cửa
Chi tiết: Nhà sản xuất vệ sinh.
8211 Nhà sản xuất hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: Nhà sản xuất hành chính và giúp đỡ văn phòng (Công ty không thực hành nhà cung cấp chuyển phát thư; nhà cung cấp phân phối và xếp đặt nhân sự; photocopy; nhà cung cấp pháp lý, nhà cung cấp thuế, kiểm toán và kế toán; nhà cung cấp giải đáp giáo dục, việc làm, học nghề, điều khoản với can hệ đến quan hệ lao động – việc làm; không được phân phối viên chức thực hành tất cả việc buôn bán).
8292 Nhà sản xuất đóng gói
Chi tiết: Bọc quà (Công ty không được phân phối nhà cung cấp đóng gói và những nhà cung cấp giúp đỡ khác với can hệ đến chuyên chở).
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nhà sản xuất điều hành công trình ngoài ngành nghề vun đắp.

Share This Article
Leave a comment