Địa điểm

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0838433388

Follow us :

0311889663 – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WACONTRE

0311889663 – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WACONTRECÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WACONTRE
Tên quốc tế WACONTRE ONE MEMBER LIMITED
Mã số thuế 0311889663
Địa chỉ Lầu 1, 155A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thị thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện NOHARA KOHEI
Điện thoại 02838201012
Ngày hoạt động 2012-06-03
Điều hành bởi Cục Thuế Thị thành Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp bổn phận hữu hạn ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0311889663 lần cuối vào 2021-09-21 08:12:38. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Lập trình máy vi tính; Ngoài mặt web (CPC 842)
6202 Trả lời máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
(CPC 842)
6209 Hoạt động nhà cung cấp kỹ thuật thông báo và nhà cung cấp khác can hệ đến máy vi tính
Chi tiết: Nhà cung cấp ngoài mặt đồ họa (không thực hành hoạt động lăng xê CPC 871) (CPC 849)
7020 Hoạt động giải đáp điều hành
Chi tiết: nhà cung cấp giải đáp điều hành chung; nhà cung cấp giải đáp điều hành nguồn vốn; nhà cung cấp giải đáp điều hành tiếp thị; nhà cung cấp giải đáp điều hành nguồn nhân công; nhà cung cấp giải đáp đầu tư (CPC 865) (Công ty không được phân phối nhà cung cấp trọng tài hòa giải đối sở hữu mâu thuẫn thương nghiệp giữa những nhà buôn, nhà cung cấp pháp lý, nhà cung cấp thuế, kiểm toán và kế toán; nhà cung cấp giải đáp về điều hành danh mục đầu tư ngắn hạn; nghiên cứu thị phần và dò xét quan niệm công chúng; hoạt động can hệ thuộc ngành nghề lăng xê; nhà cung cấp giải đáp giáo dục, việc làm, học nghề, điều khoản với can hệ đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang)
7320 Nghiên cứu thị phần và dò xét dư luận
Chi tiết: Nhà cung cấp nghiên cứu thị phần (CPC 86401, trừ nhà cung cấp dò xét quan niệm công chúng CPC 86402) (CPC 864)