Địa điểm

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0838433388

Follow us :

0312120782 – CÔNG TY TNHH CHỢ TỐT

0312120782 – CÔNG TY TNHH CHỢ TỐTCÔNG TY TNHH CHỢ TỐT
Tên quốc tế CHO TOT COMPANY LIMITED
Tên viết loại bỏ CHO TOT CO., LTD
Mã số thuế 0312120782
Địa chỉ Phòng 1808, Tầng 18, Mê Linh Point Tower, Số 2 con đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện NGUYỄN TRỌNG TẤN
Tuy nhiên NGUYỄN TRỌNG TẤN còn đại diện những công ty:

Điện thoại (84-8) 38246868
Ngày hoạt động 2013-01-11
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp bổn phận hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0312120782 lần cuối vào 2021-10-06 02:56:51. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: nhà cung cấp môi giới thương nghiệp (trừ đấu giá của cải) Công ty chỉ được thực hành nhà cung cấp trên sau khi được cấp Giấy phép buôn bán theo đúng quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tên hàng hóa và những hoạt động can dự trực tiếp đến mua sang tên hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế với nguồn vốn nước ngoài tại Việt Nam
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Nhà sản xuất lập trình (CPC 842)
6202 Trả lời máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Nhà sản xuất giải đáp can dự tới lắp đặt phần cứng PC. Nhà sản xuất giải đáp softwave và giải đáp hệ thống (CPC 841-842)
6209 Hoạt động nhà cung cấp khoa học thông báo và nhà cung cấp khác can dự đến máy vi tính
Chi tiết: Nhà sản xuất PC và những nhà cung cấp can dự (CPC 849)
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can dự
Chi tiết: Nhà sản xuất truy nã cập dữ liệu, xử lý dữ liệu, nhà cung cấp xử lý số liệu và thông báo trên Internet (CPC: 843) (Công ty không cung ứng những nhà cung cấp “xử lý dữ liệu” trên cơ sở vật chất sử dụng Internet viễn thông hoặc mạng) (Công ty không được cung ứng “nhà cung cấp thông báo trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm xử lý thương lượng (với mã số CPC 843**)” và “nhà cung cấp truyền dẫn dữ liệu và tin (với mã số 7523**)”)
6312 Cổng thông báo
Cổng thông báo Chi tiết: Cài đặt Internet xã hội. Cài đặt trang thông báo điện tử tổng hợp. Hoạt động nhà cung cấp thương nghiệp điện tử. (Đơn vị kinh tế với nguồn vốn nước ngoài khi thực hành hoạt động “Cài đặt Internet xã hội. Cài đặt trang thông báo điện tử tổng hợp” phải tuân thủ những quy định tại Luật Tạp chí, Luật Khoa học thông báo; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về điều hành, cung ứng, sử dụng nhà cung cấp mạng và thông báo trên Internet; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông báo và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động điều hành, cung ứng, sử dụng thông báo trên trang thông báo điện tử và Internet xã hội.) Trường hợp “trang thông báo điện tử tổng hợp”” với buôn bán thương nghiệp điện tử, Đơn vị kinh tế với nguồn vốn nước ngoài chỉ được thực hành nhà cung cấp trên sau khi được cấp Giấy phép buôn bán theo đúng quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tên hàng hóa và những hoạt động can dự trực tiếp đến mua sang tên hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế với nguồn vốn nước ngoài tại Việt Nam và phải thực hành rất nhiều những giấy tờ quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính phủ về thương nghiệp điện tử; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa đổi 1 số Nghị định can dự đến điều kiện đầu tư buôn bán thuộc khuôn khổ điều hành nhà nước của Bộ Công Thương)
6820 Trả lời, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
chi tiết: nhà cung cấp môi giới bất động sản (trừ đấu giá của cải)
7020 Hoạt động giải đáp điều hành
Chi tiết: Nhà sản xuất giải đáp điều hành (CPC 865) (trừ giải đáp nguồn vốn, kế toán, luật pháp) (Công ty không được cung ứng nhà cung cấp trọng tài hòa giải đối sở hữu mâu thuẫn thương nghiệp giữa những thương lái, nhà cung cấp pháp lý, nhà cung cấp thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung ứng nhà cung cấp giải đáp về điều hành danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung ứng nhà cung cấp dò hỏi quan điểm công chúng hoạt động trong ngành lăng xê; không được thực hành nhà cung cấp giải đáp việc làm, học nghề, điều khoản với can dự đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7310 PR
Chi tiết: Nhà sản xuất lăng xê (CPC 871) (trừ lăng xê thuốc lá) (Đơn vị kinh tế với nguồn vốn nước ngoài phải đảm bảo mọi thứ những thành viên Việt Nam góp vốn trong đơn vị kinh tế với nguồn vốn nước ngoài phải với ngành nghề nghề buôn bán là lăng xê. Đơn vị kinh tế với nguồn vốn nước ngoài không được thực hành lăng xê thuốc lá và rượu; không được thực hành hoạt động in ấn và lauching những ấn phẩm.)
7320 Nghiên cứu thị phần và dò hỏi dư luận
Chi tiết: Nhà sản xuất nghiên cứu thị phần (CPC 864, trừ CPC 86402) (Công ty không được thực hành nhà cung cấp dò hỏi quan điểm công chúng quy định tại CPC 86402).
7810 Hoạt động của những trọng tâm, đại lý giải đáp, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
– Hoạt động giải đáp: Trả lời, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề đất nước cho công nhân lựa chọn ngành nghề nghề, phương án huấn luyện, bồi dưỡng, luyện tập thích hợp sở hữu khả năng và ước vọng; Trả lời việc khiến cho công nhân để lựa chọn vị trí việc làm thích hợp sở hữu khả năng và ước vọng; giải đáp về kỹ năng tham dự dự tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước; Trả lời cho user lao động về tuyển, sử dụng và điều hành lao động; về quản trị và vững mạnh việc làm, vững mạnh nguồn nhân công; Trả lời về điều khoản lao động, việc khiến cho công nhân, user lao động. — Giới thiệu việc khiến cho công nhân. – – Phân phối và tuyển lao động theo đề xuất của user lao động: Tuyển lao động duyệt y thi tuyển để lựa chọn các người đủ điều kiện, đáp ứng đề xuất của user lao động; Phân phối lao động theo đề xuất của user lao động; Giới thiệu lao động cho công ty được cấp phép đưa công nhân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo giao kèo, đơn vị tư nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc tổ chức sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa công nhân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo giao kèo theo quy định của Luật Công nhân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo giao kèo. — Thu thập và cung ứng thông báo thị phần lao động. — Phân tách và dự đoán thị phần lao động; Huấn luyện kỹ năng tham dự phỏng vấn, kiếm tìm việc làm và những kỹ năng làm việc khác.