0312312011 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND

doitac

0312312011 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LANDCÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND
Tên quốc tế DONG TAY LAND CORPORATION
Tên viết loại bỏ DONG TAY LAND CORP
Mã số thuế 0312312011
Địa chỉ 192 Cõi tục Não, Khu Phố 2, Phường An Khánh , Đô thị Thủ Đức, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện NGUYỄN THÁI BÌNH
Tuy nhiên NGUYỄN THÁI BÌNH còn đại diện những công ty:

Điện thoại 0873087777
Ngày hoạt động 2013-06-05
Điều hành bởi Chi cục Thuế Quận 2
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0312312011 lần cuối vào 2021-10-01 18:41:45. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
1811 In ấn
(trừ in tráng bao bì kim loại; in trên những sản phẩm vải sợi, dệt, may đan)
2392 Phân phối nguyên liệu vun đắp từ đất sét
(không hoạt động tại hội sở)
4101 Vun đắp nhà để ở
4102 Vun đắp nhà không để ở
4211 Vun đắp dự án tuyến phố sắt
4212 Vun đắp dự án tuyến phố bộ
4221 Vun đắp dự án điện
4222 Vun đắp dự án cấp, thoát nước
4223 Vun đắp dự án viễn thông, thông báo liên lạc
4311 Phá dỡ
4312 Chuẩn bị mặt bằng
4330 Hoàn thiện dự án vun đắp
4513 Đại lý ô tô và xe mang động cơ khác
4662 Bán sỉ kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua sang tên vàng trang sức, mỹ nghệ (trừ mua – sang tên vàng miếng)
4752 Sang tên lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và đồ vật lắp đặt khác trong vun đắp trong những shop chuyên doanh
4931 Chuyển vận hành khách tuyến phố bộ trong nội ô, ngoại ô (trừ chuyên chở bằng ô tô buýt)
Chi tiết: – Buôn bán vận tải khách du hý bằng xe ô tô; Buôn bán chuyên chở hành khách theo giao kèo bằng xe ô tô
5221 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ trực tiếp cho chuyên chở tuyến phố sắt và tuyến phố bộ
Chi tiết: – Đại lý sang tên vé tàu hỏa
5229 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ khác can hệ đến chuyên chở
Chi tiết: – Đại lý sang tên vé tàu bay cho những hãng hàng không. Nhà sản xuất đại lý tàu biển
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà sản xuất vốn đầu tư chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động trả lời đầu tư (trừ trả lời vốn đầu tư, kế toán)
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ mang, chủ sử dụng hoặc đi thuê
chi tiết: Buôn bán bất động sản
6820 Trả lời, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: nhà sản xuất trả lời, môi giới, điều hành, định giá, sàn phân phối bất động sản (trừ trả lời với tính pháp lý)
7110 Hoạt động kiến trúc và trả lời công nghệ mang can hệ
Chi tiết: Lập công trình đầu tư, trả lời đấu thầu. Lập tổng dự toán dự án, hoạt động đo đạc bản đồ
7310 Truyền bá
7410 Hoạt động bề ngoài chuyên dụng
(trừ bề ngoài dự án)
7490 Hoạt động chuyên môn, công nghệ và khoa học khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Trả lời về chuyển giao khoa học, môi giới thương nghiệp (trừ trả tiền hối phiếu, thông báo tỉ lệ lượng và trả lời chứng khoán)
7911 Đại lý du hý
7912 Quản lý tua du hý
7990 Nhà sản xuất đặt cọc và những nhà sản xuất giúp đỡ can hệ đến truyền bá và đơn vị tua du hý
8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và những hoạt động giúp đỡ văn phòng đặc trưng khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu

Share This Article
Leave a comment