0313626980 – NGÂN HÀNG THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

doitac

0313626980 – NGÂN HÀNG THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNGÂN HÀNG THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên quốc tế THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – HO CHI MINH CITY BRANCH
Mã số thuế 0313626980
Địa chỉ Phòng 605, 606, 607, 608 và 609 thuộc tầng 6 Tòa nhà MPlaza Saigon (Tên cũ: Kumho Asiana Plaza Saigon), Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện TRIỆU THỊ MINH NGỌC ( sinh năm 1967 – Thanh Hóa)
Điện thoại (028) 6285 6600
Ngày hoạt động 2016-01-20
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp phận sự hữu hạn ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0313626980 lần cuối vào 2021-09-21 09:23:02. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1/Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi với kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác 2/Cấp nguồn đầu tư dưới những hình thức sau đây: -Cho vay; -Chiết khấu, tái chiết khấu dụng cụ chuyển nhượng và hồ sơ với giá khác; -Bảo lãnh ngân hàng; -Lauching thẻ nguồn đầu tư; -Bao trả tiền trong nước. 3/Mở account trả tiền cho người dùng. 4/Phân phối nhà cung cấp trả tiền trong nước: -Phân phối dụng cụ trả tiền; -Thực hành nhà cung cấp trả tiền séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư nguồn đầu tư, thẻ ngân hàng, nhà cung cấp thu hộ và chi hộ. 5/Mở account: -Mở account tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam; -Mở account tại đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác. 6/Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng đất nước. 7/Nhà cung cấp điều hành tiền mặt, trả lời ngân hàng, nguồn vốn; những nhà cung cấp điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn. 8/Giải đáp nguồn vốn công ty, trả lời mua, sang tay, thống nhất, sáp nhập nhà cung cấp và trả lời đầu tư. 9/Tham dự đấu thầu, mua, sang tay tín phiếu Ngân khố, dụng cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những hồ sơ với giá khác trên thị phần tiền tệ 10/Mua, sang tay trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty. 11/Lauching chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật những đơn vị nguồn đầu tư, Luật chứng khoán, quy định của Chính phủ và chỉ dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 12/Vay vốn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam và chỉ dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 13/Vay,cho vay, gửi, nhận vốn của đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị nguồn vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 14/Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong ngành can dự đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 15/Mua nợ. 16/ Buôn bán, cung cấp sản phẩm phái sinh lãi suất, gồm: sản phẩm hoán đổi lãi suất 1 đồng tiền, sản phẩm hoán đổi tiền tệ chéo./.

Share This Article
Leave a comment