0314160533 – CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN TỐC

doitac

0314160533 – CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN TỐCCÔNG TY CỔ PHẦN TÍN TỐC
Mã số thuế 0314160533
Địa chỉ 32 Lê Lai, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thị thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện TRẦN ĐÌNH VŨ
Tuy nhiên TRẦN ĐÌNH VŨ còn đại diện những công ty:

Điện thoại 0906 824 589
Điều hành bởi Chi cục Thuế Quận Gò Vấp
Update mã số thuế 0314160533 lần cuối vào 2021-11-28 00:54:09. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4912 Chuyên chở hàng hóa trục đường sắt
4933 Chuyên chở hàng hóa bằng trục đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận tải)
5012 Chuyên chở hàng hóa ven biển và viễn dương
5022 Chuyên chở hàng hóa trục đường thuỷ nội địa
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ buôn bán kho bãi)
5229 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ khác can hệ đến chuyên chở
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa. Hoạt động của đại lý làm giấy tờ thương chính
5320 Chuyển phát
Chi tiết: Chuyển phát nhanh trong khuôn khổ nội tỉnh, liên tỉnh
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà cung cấp nguồn vốn chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động giải đáp đầu tư (trừ giải đáp nguồn vốn, kế toán)
8292 Nhà cung cấp đóng gói
(trừ đóng gói thuốc kiểm soát an ninh thực vật)

Share This Article
Leave a comment