Địa điểm

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0838433388

Follow us :

1600928641-011 – BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN – BƯU ĐIỆN TỈNH AN GIANG

1600928641-011 – BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN – BƯU ĐIỆN TỈNH AN GIANGBƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN – BƯU ĐIỆN TỈNH AN GIANG
Mã số thuế 1600928641-011
Địa chỉ Số 1169 Dương thế Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Đô thị Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Người đại diện LÊ ĐÔNG NHỰT
Điện thoại 02963852995
Ngày hoạt động 2017-02-22
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh An Giang
Loại hình DN Doanh nghiệp phận sự hữu hạn ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 1600928641-011 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
1701 Phân phối bột giấy, giấy và bìa
Phân phối giấy và những sản phẩm về giấy theo quy định luật pháp
1812 Nhà sản xuất can hệ đến in
In, sao bản ghi những loại; buôn bán xuất bản phẩm
3290 Phân phối khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Phân phối những sản phẩm văn hóa phẩm.
4520 Bảo dưỡng, tu sửa ô tô và xe mang động cơ khác
Mua, sang tay, tu sửa xe và vật tư, đồ vật xe, máy
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Mua, sang tay, đại lý mua, đại lý sang tay những loại hàng hóa và nhà cung cấp của những đơn vị, tư nhân trong và ngoài nước theo quy định của luật pháp; mua, sang tay, đại lý mua, đại lý sang tay những loại đồ vật và nhà cung cấp viễn thông – kỹ thuật thông báo, truyền hình; sang tay quảng bá cho những đơn vị, tư nhân trên những ấn phẩm của bưu điện, tại những điểm đàm phán của bưu điện; đại lý sang tay vé tàu bay, sang tay vé tàu hỏa, sang tay vé xe khách; sang tay những loại sách, văn phòng phẩm, những loại hàng hóa tiêu dùng theo quy định của luật pháp; xuất khẩu, du nhập vật tư, đồ vật bưu chính viễn thông, kỹ thuật thông báo, đồ vật văn phòng và những loại hàng hóa nhà cung cấp khác. Đại lý tem chơi trong và ngoài nước
4632 Bán sỉ thực phẩm
Chi tiết: Buôn bán thực phẩm tính năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bảo kê sức khỏe
4633 Bán sỉ đồ uống
4641 Bán sỉ vải, hàng may sẵn, giày dép
4649 Bán sỉ đồ dùng khác cho gia đình
4773 Sang tay lẻ hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Buôn bán tem chơi, bì thư tem, bưu thiếp mang tem, bưu ảnh mang tem, bì thư tiêu chuẩn và những mặt hàng văn hóa phẩm khác dùng cho người chơi tem, sưu tập tem trong và ngoài nước; Mua sang tay hàng thủ công mỹ nghệ của những đơn vị và tư nhân trong và ngoài nước; Sang tay lẻ bạc, vàng trang sức, đá quí, đá sang tay quí, đồ trang sức mỹ nghệ.
4791 Sang tay lẻ theo bắt buộc đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Buôn bán nhà cung cấp Thương nghiệp điện tử
4933 Chuyên chở hàng hóa bằng tuyến đường bộ
Chuyên chở hàng hóa bằng tuyến đường bộ
5022 Chuyên chở hàng hóa tuyến đường thuỷ nội địa
Chuyên chở hàng hóa tuyến đường thuỷ nội địa
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5229 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ khác can hệ đến chuyên chở
Chi tiết: Buôn bán nhà cung cấp logistics Nhà sản xuất đại lý giao nhận, vận tải.
5310 Bưu chính
Buôn bán những nhà cung cấp bưu chính, tung ra tạp chí trong và ngoài nước; cài đặt, điều hành, khai thác và tăng trưởng Internet bưu chính công cộng, sản xuất những nhà cung cấp bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan nhà nước mang thẩm quyền phê phê chuẩn; sản xuất những nhà cung cấp công ích khác theo bắt buộc của cơ quan Nhà nước mang thẩm quyền; buôn bán những nhà cung cấp bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan Nhà nước mang thẩm quyền.
5320 Chuyển phát
Buôn bán những nhà cung cấp chuyển phát trong và ngoài nước.
5510 Nhà sản xuất đang ký tạm trú ngắn ngày
Buôn bán khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ buôn bán nhà cung cấp đang ký tạm trú ngắn ngày.
5610 Nhà hàng và những nhà cung cấp ăn uống dùng cho lưu động
Buôn bán nhà hàng (không bao gồm buôn bán quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường).
5812 Xuất bản những danh mục hướng dẫn và địa chỉ
6190 Hoạt động viễn thông khác
Buôn bán những nhà cung cấp trên môi trường Internet theo quy định luật pháp 6499
6209 Hoạt động nhà cung cấp kỹ thuật thông báo và nhà cung cấp khác can hệ đến máy vi tính
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can hệ
6312 Cổng thông báo
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Những nhà cung cấp trung gian trả tiền, gồm: Nhà sản xuất chuyển mạch vốn đầu tư; Nhà sản xuất bù trừ điện tử; Nhà sản xuất cổng trả tiền điện tử; Nhà sản xuất giúp đỡ thu hộ, chi hộ; Nhà sản xuất giúp đỡ chuyển tiền điện tử; Nhà sản xuất Ví điện tử.
6499 Hoạt động nhà cung cấp vốn đầu tư khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Buôn bán nhà cung cấp vốn đầu tư, ngân hàng theo quy định của luật pháp, những nhà cung cấp vốn đầu tư bưu chính, sang tay lẻ trên Internet bưu chính (chỉ hoạt động sau khi mang giấy phép của Ngân hàng Nhà nước cấp)
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà cung cấp vốn đầu tư chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cung ứng nhà cung cấp trung gian trả tiền
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Buôn bán những nhà cung cấp bảo hiểm theo quy định của luật pháp (chỉ hoạt động sau khi mang giấy phép do Bộ Nguồn vốn cấp)
6629 Hoạt động giúp đỡ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
Chi tiết: Những hoạt động mang can hệ đến bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và những chế độ an sinh xã hội khác, gồm: Điều hành người hưởng; Chi trả chế độ cho người hưởng; Chạy theo xu hướng biến động thành viên hộ gia đình; Thu BHXH, BHYT; Kiểm tra, dò xét, khai thác đối tượng tham dự BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ&BNN
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ với, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Buôn bán bất động sản, cho thuê văn phòng
7020 Hoạt động trả lời điều hành
Giải đáp, mẫu mã, vun đắp dự án, hạng mục dự án trong ngành nghề bưu chính, viễn thông; nghiên cứu thị phần; vun đắp, lưu trữ và khai thác cơ sở vật chất dữ liệu theo quy định của luật pháp; trả lời, nghiên cứu, huấn luyện, dạy nghề và áp dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật trong ngành nghề bưu chính
7310 Quảng bá
Chi tiết: Buôn bán nhà cung cấp Quảng bá
7410 Hoạt động mẫu mã chuyên dụng
Chi tiết: Đơn vị mẫu mã những sản phẩm văn hóa phẩm Giải đáp thi công, trang hoàng nội thất, ngoại thất.
7490 Hoạt động chuyên môn, công nghệ và kỹ thuật khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nhà sản xuất nghiên cứu, trả lời về tem bưu chính và kỹ năng sưu tập tem. Giải đáp nghiên cứu áp dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật trong ngành nghề tem bưu chính
7710 Cho thuê xe mang động cơ
7730 Cho thuê máy móc, đồ vật và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc đồ vật, dụng cụ chuyên chở theo quy định của luật pháp
7911 Đại lý du hý
7912 Quản lý tua du hý
7990 Nhà sản xuất đặt cọc và những nhà cung cấp giúp đỡ can hệ đến quảng cáo và đơn vị tua du hý
8230 Đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp
Chi tiết: Phân phối nhà cung cấp, đơn vị triển lãm tem trong và ngoài nước; Đơn vị sự kiện.
8291 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ trả tiền, nguồn hỗ trợ
Chi tiết: Những hoạt động thu thập thông báo, sản xuất thông báo và phân tách thông báo cho những đơn vị nguồn hỗ trợ và những đơn vị, tư nhân mang nhu cầu; Hoạt động giúp đỡ xác thực, nhận mặt người mua dùng cho những đơn vị nguồn hỗ trợ và những đơn vị tư nhân mang nhu cầu.
8292 Nhà sản xuất đóng gói
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Buôn bán, xuất du nhập tạp chí và xuất bản phẩm Xuất du nhập tem chơi, bì thư tem, bưu thiếp mang tem, bưu ảnh mang tem và những văn hóa phẩm theo quy định của nhà nước
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Huấn luyện trong ngành nghề tem bưu chính
9200 Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
Chi tiết: Hoạt động xổ số