Địa điểm

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0838433388

Follow us :

1800591089 – TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

1800591089 – TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ CẦN THƠTRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Mã số thuế 1800591089
Địa chỉ 48- 50 Nguyễn An Ninh – Phường Tân An – Quận Ninh Kiều – Cần Thơ.
Người đại diện Nguyễn Thanh Hòa
Tuy nhiên Nguyễn Thanh Hòa còn đại diện những công ty:

Điện thoại 071-829961
Điều hành bởi Cục Thuế Thị thành Cần Thơ
Chạy theo xu hướng mã số thuế 1800591089 lần cuối vào 2021-10-13 10:17:01. Bạn muốn update thông báo mới nhất?