2300372796 – CÔNG TY CỔ PHẦN HANACANS

doitac

2300372796 – CÔNG TY CỔ PHẦN HANACANSCÔNG TY CỔ PHẦN HANACANS
Tên quốc tế HANACANS JOINT STOCK COMPANY
Tên viết Vô hiệu hóa HANACANS., JSC
Mã số thuế 2300372796
Địa chỉ khu công nghiệp HANAKA – Phường Đồng Nguyên – Thành thị Từ Sơn – Bắc Ninh.
Người đại diện Hidetaka Makabe
Điện thoại 0222-6260888
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh
Chạy theo xu hướng mã số thuế 2300372796 lần cuối vào 2021-11-11 15:23:05. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
2512 Cung cấp thùng, bể cất và công cụ cất chứa bằng kim loại
Chi tiết: Cung cấp vỏ lon, nắp lon và lon hoàn thiện đối có những lon giải khát bằng nhôm
2599 Cung cấp sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cung cấp khuôn in bằng kim loại (kẽm) sử dụng trong ngành nghề cung ứng bao bì.
3511 Cung cấp điện
Chi tiết: Cung cấp điện mặt trời
7020 Hoạt động trả lời điều hành
Chi tiết: Trả lời, sản xuất, chỉ dẫn, giúp đỡ những tư nhân và đơn vị trong việc lập mưu hoạch, điều hành, vun đắp hệ thống tài liệu, huấn luyện cán bộ, thực hành mua sắm nguyên nguyên liệu và những hoạt động can hệ đến công đoạn cung ứng những sản phẩm lon nhôm, bao bì bằng kim loại.
7490 Hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và kỹ thuật khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành những nhà cung cấp trả lời khoa học đối có những trang bị và máy móc của dây chuyền cung ứng vỏ lon nhôm, bao bì bằng kim loại

Share This Article
Leave a comment