3600265469 – CÔNG TY CHANG SHIN VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN.

doitac

3600265469 – CÔNG TY CHANG SHIN VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN.CÔNG TY CHANG SHIN VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN.
Tên quốc tế CHANG SHIN VIETNAM COMPANY LTD.
Mã số thuế 3600265469
Địa chỉ Khu Công nghiệp Thạnh Phú – Xã Thạnh Phú – Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai.
Người đại diện Kim Si Jung
Điện thoại Bị ẩn theo đề nghị khách hàng
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai
Update mã số thuế 3600265469 lần cuối vào 2021-11-25 16:43:27. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
1410 May y phục (trừ y phục từ da lông thú)
Chi tiết: Cung ứng hàng may mặc xuất khẩu quy mô 12.000.000 sản phẩm/năm.
1520 Cung ứng giày dép
Chi tiết: Cung ứng giày thể thao có quy mô 144.000.000 đôi/năm. Cung ứng sang tên thành phẩm giày thể thao quy mô 4.800.000 đôi/năm (trong đó mũ giày (upper) 2.400.000 đôi/năm và đế những loại (soles) 2.400.000 đối/năm)
5629 Nhà cung cấp ăn uống khác

Share This Article
Leave a comment