3600282721 – VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI – TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

doitac

3600282721 – VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI – TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAMVIỄN THÔNG ĐỒNG NAI – TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Tên viết loại bỏ VNPT ĐỒNG NAI
Mã số thuế 3600282721
Địa chỉ Số 61, các con phố Nguyễn Văn Trị, Phường Hòa Bình, Tỉnh thành Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Người đại diện Phạm Hùng Đức
Bên cạnh đó Phạm Hùng Đức còn đại diện những công ty:

Điện thoại 0613822746
Ngày hoạt động 2007-12-28
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 3600282721 lần cuối vào 2021-10-02 03:21:37. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4220 Vun đắp dự án công ích
Chi tiết: Vun đắp, lắp đặt, bảo dưỡng dự án viễn thông, khoa học thông báo và truyền thông.
4651 Bán sỉ máy vi tính, đồ vật ngoại vi và ứng dụng
4652 Bán sỉ đồ vật và linh kiện điện tử, viễn thông
4741 Sang tay lẻ máy vi tính, đồ vật ngoại vi, ứng dụng và đồ vật viễn thông trong những shop chuyên doanh
6110 Hoạt động viễn thông sở hữu dây
6120 Hoạt động viễn thông không dây
6130 Hoạt động viễn thông vệ tinh
6190 Hoạt động viễn thông khác
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Giải đáp máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động nhà cung cấp khoa học thông báo và nhà cung cấp khác can hệ đến máy vi tính
6312 Cổng thông báo
(chỉ được hoạt động khi sở hữu đủ điều kiện theo quy định của luật pháp).
6492 Hoạt động cấp nguồn đầu tư khác
Chi tiết: Buôn bán nhà cung cấp vốn đầu tư, nguồn đầu tư, ngân hàng (chỉ hoạt động khi sở hữu đủ điều kiện theo quy định của luật pháp).
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ với, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Buôn bán bất động sản. Cho thuê văn phòng.
7110 Hoạt động kiến trúc và giải đáp công nghệ sở hữu can hệ
Chi tiết: Dò la, giải đáp, kiểu dáng những dự án viễn thông, khoa học thông báo và truyền thông.
7310 Lăng xê
Chi tiết: Nhà sản xuất PR.
7730 Cho thuê máy móc, đồ vật và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: – Cho thuê máy móc, trang đồ vật chuyên ngành nghề viễn thông, khoa học thông báo, điện tử, tin học, cơ sở vật chất viễn thông.
8220 Hoạt động nhà cung cấp can hệ đến những cuộc gọi
8230 Đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp
Chi tiết: Đơn vị sự kiện.
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất du nhập vật tư, đồ vật viễn thông, khoa học thông báo và truyền thông.
9511 Tu tạo máy vi tính và đồ vật ngoại vi
9512 Tu tạo đồ vật liên lạc
Chi tiết: Tu tạo vả bảo dưỡng dự án viễn thông, khoa học thông báo và truyền thông.

Share This Article
Leave a comment