Địa điểm

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0838433388

Follow us :

3700377127 – CÔNG TY TNHH GUYOMARC’H VIỆT NAM

3700377127 – CÔNG TY TNHH GUYOMARC’H VIỆT NAMCÔNG TY TNHH GUYOMARC’H VIỆT NAM
Tên quốc tế GUYOMARC’H VIETNAM CO., LTD
Mã số thuế 3700377127
Địa chỉ Khu phố 1B, Phường An Phú, Đô thị Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Người đại diện SERGE STEFAAN CORNEILLIE
Điện thoại 06503740414
Ngày hoạt động 2007-08-20
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Loại hình DN Doanh nghiệp bổn phận hữu hạn ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 3700377127 lần cuối vào 2021-10-02 02:46:41. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
1080 Cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: – Cung cấp thức ăn gia súc những loại, thức ăn cho vật nuôi trong nhà( chó, mèo) và phụ gia thức ăn gia súc; Cung cấp thức ăn cho tôm, cá và những loại thức ăn bổ sung dùng cho cho ngành nghề nuôi trồng thủy sản; – Cung cấp thức ăn gia cầm, thức ăn cho chim, thú cảnh và vật nuôi trong nhà
2100 Cung cấp thuốc, hoá dược và dược chất
Chi tiết: Cung cấp thuốc thú y
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền du nhập, quyền cung cấp bán sỉ (không lập cơ sở vật chất bán sỉ) đối sở hữu các hàng hóa thích hợp sở hữu những điều ước quốc tế, cam đoan gia nhập WTO, không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, du nhập và cung cấp (CPC 622)
4799 Sang tay lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền cung cấp sang tay lẻ (không lập cơ sở vật chất sang tay lẻ) đối sở hữu các hàng hóa thích hợp sở hữu những điều ước quốc tế, cam đoan gia nhập WTO, không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, du nhập và cung cấp (CPC 632)
7020 Hoạt động trả lời điều hành
7120 Rà soát và phân tách công nghệ
Chi tiết: Nhà sản xuất thí điểm chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nhà sản xuất chứng thực hệ thống điều hành chất lượng, chứng thực sản phẩm thích hợp tiêu chuẩn. (công ty chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng đủ những điều kiện buôn bán đối sở hữu ngành nghề nghề buôn bán mang điều kiện).
7211 Nghiên cứu công nghệ và tăng trưởng khoa học trong ngành nghề công nghệ bỗng dưng
Chi tiết: Nghiên cứu và nhà cung cấp chẩn đoán 1 số bệnh gây hại trên tôm và những sinh vật thủy hải sản khác; nghiên cứu, thực nghiệm dinh dưỡng heo, thú y và công nghệ nuôi heo (không chăn nuôi cung cấp heo thương phẩm); Hoạt động nghiên cứu: Cộng tác sở hữu những viện nghiên cứu, trọng điểm nghiên cứu tại Việt Nam và trên toàn cầu; vun đắp những trọng điểm thực nghiệm, những phòng thể nghiệm của tập đoàn tại Việt Nam; Hoạt động tăng trưởng: Tăng trưởng sản phẩm thức ăn chăn nuôi thích hợp sở hữu điều kiện Việt Nam; tăng trưởng những sản phẩm thích hợp sở hữu di truyền của từng loại giống vật nuôi tại Việt Nam; tăng trưởng những sản phẩm thích hợp sở hữu biến động thị phần vật liệu; tăng trưởng sản phẩm thích hợp sở hữu an toàn vệ sinh thực phẩm và hướng đến 1 nền cung cấp vững bền; tăng trưởng thứ tự công nghệ chăn nuôi đương đại sở hữu sự viện trợ của những sản phẩm khoa học thông báo, khoa học sinh vật học, chuyển giao khoa học đến người chăn nuôi
7212 Nghiên cứu công nghệ và tăng trưởng khoa học trong ngành nghề công nghệ công nghệ và khoa học
Chi tiết: Nghiên cứu và nhà cung cấp chẩn đoán 1 số bệnh gây hại trên tôm và những sinh vật thủy hải sản khác; nghiên cứu, thực nghiệm dinh dưỡng heo, thú y và công nghệ nuôi heo (không chăn nuôi cung cấp heo thương phẩm); Hoạt động nghiên cứu: Cộng tác sở hữu những viện nghiên cứu, trọng điểm nghiên cứu tại Việt Nam và trên toàn cầu; vun đắp những trọng điểm thực nghiệm, những phòng thể nghiệm của tập đoàn tại Việt Nam; Hoạt động tăng trưởng: Tăng trưởng sản phẩm thức ăn chăn nuôi thích hợp sở hữu điều kiện Việt Nam; tăng trưởng những sản phẩm thích hợp sở hữu di truyền của từng loại giống vật nuôi tại Việt Nam; tăng trưởng những sản phẩm thích hợp sở hữu biến động thị phần vật liệu; tăng trưởng sản phẩm thích hợp sở hữu an toàn vệ sinh thực phẩm và hướng đến 1 nền cung cấp vững bền; tăng trưởng thứ tự công nghệ chăn nuôi đương đại sở hữu sự viện trợ của những sản phẩm khoa học thông báo, khoa học sinh vật học, chuyển giao khoa học đến người chăn nuôi
7490 Hoạt động chuyên môn, công nghệ và khoa học khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nhà sản xuất thẩm định thương nghiệp (công ty chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng đủ những điều kiện buôn bán đối sở hữu ngành nghề nghề buôn bán mang điều kiện).
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền du nhập đối sở hữu các hàng hóa thích hợp sở hữu những điều ước quốc tế, cam đoan gia nhập WTO, không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, du nhập và cung cấp (CPC 622)