Địa điểm

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0838433388

Follow us :

4400118476 – VIỄN THÔNG PHÚ YÊN – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

4400118476 – VIỄN THÔNG PHÚ YÊN – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAMVIỄN THÔNG PHÚ YÊN – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Mã số thuế 4400118476
Địa chỉ Tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Người đại diện TRẦN TẤN DŨNG
Tuy nhiên TRẦN TẤN DŨNG còn đại diện những công ty:

Điện thoại 0573 829091
Ngày hoạt động 2007-12-25
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Phú Yên
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 4400118476 lần cuối vào 2021-09-21 22:27:36. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4220 Vun đắp dự án công ích
Chi tiết ngành nghề nghề buôn bán là: Vun đắp, lắp đặt, bảo dưỡng những dự án viễn thông, kỹ thuật thông báo và truyền thông.
4651 Bán sỉ máy vi tính, đồ vật ngoại vi và apps
4652 Bán sỉ đồ vật và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết ngành nghề nghề buôn bán là: Bán sỉ vật tư, đồ vật viễn thông, kỹ thuật thông báo và truyền thông.
4741 Sang tay lẻ máy vi tính, đồ vật ngoại vi, apps và đồ vật viễn thông trong những shop chuyên doanh
Chi tiết ngành nghề nghề buôn bán là: Sang tay lẻ vật tư, đồ vật viễn thông, kỹ thuật thông báo và truyền thông.
6110 Hoạt động viễn thông với dây
6120 Hoạt động viễn thông không dây
6130 Hoạt động viễn thông vệ tinh
6190 Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết ngành nghề nghề buôn bán là: Buôn bán nhà cung cấp và sản phẩm truyền thông.
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Giải đáp máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động nhà cung cấp kỹ thuật thông báo và nhà cung cấp khác can hệ đến máy vi tính
6312 Cổng thông báo
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ có, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết ngành nghề nghề buôn bán là: Buôn bán bất động sản, cho thuê văn phòng.
7110 Hoạt động kiến trúc và trả lời công nghệ với can hệ
Chi tiết ngành nghề nghề buôn bán là: Điều tra, trả lời, mẫu mã những dự án viễn thông, kỹ thuật thông báo và truyền thông. *Lưu ý: Công ty chỉ được hoạt động buôn bán những ngành nghề nghề đăng ký nêu trên khi thực hành đông đảo những điều kiện theo quy định luật pháp và thích hợp mang quy hoạch lớn mạnh kinh tế xã hội của địa phương.
7310 Truyền bá
Chi tiết ngành nghề nghề buôn bán là: Buôn bán nhà cung cấp truyền bá.
7730 Cho thuê máy móc, đồ vật và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết ngành nghề nghề buôn bán là: Cho thuê máy móc, trang đồ vật chuyên ngành nghề viễn thông, kỹ thuật thông báo, điện tử, tin học, cơ sở viễn thông.
8220 Hoạt động nhà cung cấp can hệ đến những cuộc gọi
8230 Đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp
Chi tiết ngành nghề nghề buôn bán là: Đơn vị sự kiện.
9511 Tu chỉnh máy vi tính và đồ vật ngoại vi
9512 Tu chỉnh đồ vật liên lạc