Địa điểm

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0838433388

Follow us :

4400413457 – BƯU ĐIỆN TỈNH PHÚ YÊN

4400413457 – BƯU ĐIỆN TỈNH PHÚ YÊNBƯU ĐIỆN TỈNH PHÚ YÊN
Mã số thuế 4400413457
Địa chỉ Số 206A Dương gian Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Người đại diện CAO THỊ HIỀN LƯƠNG
Điện thoại 0573823630
Ngày hoạt động 2007-12-25
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Phú Yên
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn NN 1 thành viên
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 4400413457 lần cuối vào 2021-09-21 22:36:27. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
1701 Cung ứng bột giấy, giấy và bìa
Chi tiết: Cung ứng giấy và những sản phẩm về giấy theo quy định luật pháp
1812 Nhà cung cấp can hệ đến in
Chi tiết: In, sao bản ghi những loại; buôn bán xuất bản phẩm
3290 Cung ứng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cung ứng những sản phẩm văn hóa phẩm.
4520 Bảo dưỡng, tu sửa ô tô và xe với động cơ khác
Chi tiết: Mua, sang tay, tu sửa xe và vật tư, đồ vật xe, máy
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Mua, sang tay, đại lý mua, đại lý sang tay những loại hàng hóa và nhà cung cấp của những đơn vị, tư nhân trong và ngoài nước theo quy định của luật pháp; mua, sang tay, đại lý mua, đại lý sang tay những loại đồ vật và nhà cung cấp viễn thông – khoa học thông báo, truyền hình; sang tay truyền bá cho những đơn vị, tư nhân trên những ấn phẩm của bưu điện, tại những điểm thương lượng của bưu điện; đại lý sang tay vé tàu bay, sang tay vé tàu hỏa, sang tay vé xe khách; sang tay những loại sách, văn phòng phẩm, những loại hàng hóa tiêu dùng theo quy định của luật pháp; xuất khẩu, nhập cảng vật tư, đồ vật bưu chính viễn thông, khoa học thông báo, đồ vật văn phòng và những loại hàng hóa nhà cung cấp khác. Đại lý tem chơi trong và ngoài nước
4632 Bán sỉ thực phẩm
Chi tiết: Buôn bán thực phẩm tính năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, thực phẩm kiểm soát an ninh sức khỏe
4633 Bán sỉ đồ uống
4641 Bán sỉ vải, hàng may sẵn, giày dép
4649 Bán sỉ đồ dùng khác cho gia đình
4773 Sang tên lẻ hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Buôn bán tem chơi, bì thư tem, bưu thiếp với tem, bưu ảnh với tem, bì thư tiêu chuẩn và những mặt hàng văn hóa phẩm khác dùng cho người chơi tem, sưu tập tem trong và ngoài nước; Mua sang tay hàng thủ công mỹ nghệ của những đơn vị và tư nhân trong và ngoài nước; Sang tên lẻ bạc, vàng trang sức, đá quí, đá sang tay quí, đồ trang sức mỹ nghệ.
4791 Sang tên lẻ theo đề nghị đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Buôn bán nhà cung cấp Thương nghiệp điện tử
4933 Vận chuyển hàng hóa bằng trục đường bộ
5022 Vận chuyển hàng hóa trục đường thuỷ nội địa
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5229 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ khác can hệ đến chuyển vận
Chi tiết: Buôn bán nhà cung cấp logistics Nhà cung cấp đại lý giao nhận, chuyển vận.
5310 Bưu chính
Chi tiết: Buôn bán những nhà cung cấp bưu chính, lauching tin báo trong và ngoài nước; setup, điều hành, khai thác và vững mạnh Internet bưu chính công cộng, phân phối những nhà cung cấp bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan nhà nước với thẩm quyền phê thông qua; phân phối những nhà cung cấp công ích khác theo đề nghị của cơ quan Nhà nước với thẩm quyền; buôn bán những nhà cung cấp bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan Nhà nước với thẩm quyền.
5320 Chuyển phát
Chi tiết: Buôn bán những nhà cung cấp chuyển phát trong và ngoài nước
5510 Nhà cung cấp tạm cư ngắn ngày
Chi tiết: Buôn bán khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ buôn bán nhà cung cấp tạm cư ngắn ngày.
5610 Nhà hàng và những nhà cung cấp ăn uống dùng cho lưu động
Chi tiết: Buôn bán nhà hàng (không bao gồm buôn bán quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường).
5812 Xuất bản những danh mục hướng dẫn và địa chỉ
6190 Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Buôn bán những nhà cung cấp trên môi trường Internet theo quy định luật pháp Buôn bán nhà cung cấp viễn thông Cung ứng nhà cung cấp chứng nhận chữ ký điện tử
6209 Hoạt động nhà cung cấp khoa học thông báo và nhà cung cấp khác can hệ đến máy vi tính
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can hệ
6312 Cổng thông báo
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Những nhà cung cấp trung gian trả tiền, gồm: Nhà cung cấp chuyển mạch vốn đầu tư; Nhà cung cấp bù trừ điện tử; Nhà cung cấp cổng trả tiền điện tử; Nhà cung cấp giúp đỡ thu hộ, chi hộ; Nhà cung cấp giúp đỡ chuyển tiền điện tử; Nhà cung cấp Ví điện tử.
6499 Hoạt động nhà cung cấp vốn đầu tư khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Buôn bán nhà cung cấp vốn đầu tư, ngân hàng theo quy định của luật pháp, những nhà cung cấp vốn đầu tư bưu chính, sang tay lẻ trên Internet bưu chính (chỉ hoạt động sau khi với giấy phép của Ngân hàng Nhà nước cấp) Những trung gian vốn đầu tư chính yếu khác cung cấp ngân quỹ trừ cho vay, bao gồm những hoạt động sau đây: Viết những ký hợp đồng bàn bạc, lựa chọn và buộc ràng khác; Hoạt động của những doanh nghiệp trả tiền
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà cung cấp vốn đầu tư chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cung ứng nhà cung cấp trung gian trả tiền
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Buôn bán những nhà cung cấp bảo hiểm theo quy định của luật pháp (chỉ hoạt động sau khi với giấy phép do Bộ Vốn đầu tư cấp)
6629 Hoạt động giúp đỡ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
Chi tiết: Những hoạt động với can hệ đến bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và những chế độ an sinh xã hội khác, gồm: Điều hành người hưởng; Chi trả chế độ cho người hưởng; Chạy theo xu hướng biến động thành viên hộ gia đình; Thu BHXH, BHYT; Kiểm tra, dò hỏi, khai thác đối tượng tham dự BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ&BNN
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ với, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Buôn bán bất động sản, cho thuê văn phòng
7020 Hoạt động trả lời điều hành
Chi tiết: Nghiên cứu thị phần; vun đắp, lưu trữ và khai thác cơ sở vật chất dữ liệu theo quy định của luật pháp; trả lời, nghiên cứu, huấn luyện, dạy nghề và vận dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học trong ngành bưu chính
7310 PR
Chi tiết: Buôn bán nhà cung cấp PR
7410 Hoạt động ngoại hình chuyên dụng
Chi tiết: Đơn vị ngoại hình những sản phẩm văn hóa phẩm Giải đáp thi công, trang hoàng nội thất, ngoại thất.
7490 Hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và khoa học khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nhà cung cấp nghiên cứu, trả lời về tem bưu chính và kỹ năng sưu tập tem. Giải đáp nghiên cứu vận dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học trong ngành tem bưu chính
7710 Cho thuê xe với động cơ
7730 Cho thuê máy móc, đồ vật và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc đồ vật, dụng cụ chuyển vận theo quy định của luật pháp
7911 Đại lý du hý
7912 Quản lý tua du hý
7990 Nhà cung cấp đặt cọc và những nhà cung cấp giúp đỡ can hệ đến quảng cáo và đơn vị tua du hý
8230 Đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp
Chi tiết: Phân phối nhà cung cấp, đơn vị triển lãm tem trong và ngoài nước; Đơn vị sự kiện.
8291 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ trả tiền, nguồn vốn vay
Chi tiết: Những hoạt động thu thập thông báo, phân phối thông báo và phân tách thông báo cho những đơn vị nguồn vốn vay và những đơn vị, tư nhân với nhu cầu; Hoạt động giúp đỡ xác thực, nhận mặt người mua dùng cho những đơn vị nguồn vốn vay và những đơn vị tư nhân với nhu cầu.
8292 Nhà cung cấp đóng gói
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Buôn bán, xuất nhập cảng tin báo và xuất bản phẩm Xuất nhập cảng tem chơi, bì thư tem, bưu thiếp với tem, bưu ảnh với tem và những văn hóa phẩm theo quy định của nhà nước
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Huấn luyện trong ngành tem bưu chính
9200 Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
Chi tiết: Hoạt động xổ số