Địa điểm

Hà Nội - Sài Gòn

Call Us

0838433388

Follow us :

Tra cứu tên người đại diện luật pháp NGUYỄN THÁI QUỲNH LÊ

Tra cứu tên người đại diện luật pháp NGUYỄN THÁI QUỲNH LÊ
CÔNG TY TNHH AM HOLDINGS

Mã số thuế: 0314866720
Người đại diện: Nguyễn Thái Quỳnh Lê
Số 44 Các con phố Số 1, Khu Phố 2, Phường Tân Phú, Quận 7, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Thái Quỳnh Lê

Mã số thuế tư nhân: 8376923236
Người đại diện: Nguyễn Thái Quỳnh Lê
Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN KV-LAND

Mã số thuế: 0316371610
Người đại diện: NGUYỄN THÁI QUỲNH LÊ
44 Các con phố số 1, khu phố 2, Phường Tân Phú, Quận 7, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN K-LAND

Mã số thuế: 0316141857
Người đại diện: NGUYỄN THÁI QUỲNH LÊ
31 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam